SZKOŁA CZARODZIEJÓW
Umowy i Oferty Handlowe
SZKOŁA TROPICIELI
Umowy i Oferty Handlowe
SZKOŁA ILUZJONISTÓW
Umowy i Oferta Handlowa
 
 

GŁÓWNE DOKUMENTY ORGANIZATORA

Ubezpieczenie NNW dla uczestników

pdf_download

Załącznik do warunków

pdf_download

Ogólne warunki uczestnictwa

pdf_download

Regulamin imprez turystycznych

pdf_download

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW

pdf_download

Informacja o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowej

pdf_download

Ogólne warunki ubezpieczenia KONTYNENTY

pdf_download

Certyfikat udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej AXA

pdf_download

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wypoczynku

pdf_download

OFERTA HANDLOWA

OFERTA HANDLOWA
SZKOŁA CZARODZIEJÓW

Zima 2017

pdf_download

OFERTA HANDLOWA
SZKOŁA TROPICIELI

Zima 2017

pdf_download

OFERTA HANDLOWA
LIGA QUATRONUM

Zima 2017

pdf_download

OFERTA HANDLOWA
SZKOŁA CZARODZIEJÓW

Lato 2017

pdf_download

OFERTA HANDLOWA
SZKOŁA TROPICIELI

Lato 2017

pdf_download

OFERTA HANDLOWA
LIGA CZARODZIEJÓW

Lato 2017

pdf_download

OFERTA HANDLOWA
LIGA TROPICIELI

Lato 2017

pdf_download

DRUKI UMÓW ORAZ KARTA KWALIFIKACYJNA

ZIMOWISKA - SZKOŁA CZARODZIEJÓW

UMOWA
Szkoła Czarodziejów
w Zamku Moszna

pdf_download

UMOWA
Szkoła Czarodziejów
w Zamku Gniew

pdf_download

UMOWA
Szkoła Czarodziejów
w Zamku Czocha

pdf_download

UMOWA
Szkoła Czarodziejów
w Zamku Krasiczyn

pdf_download

ZIMOWISKA - SZKOŁA TROPICIELI

UMOWA
Szkoła Tropicieli
w Zamku Gniew

pdf_download

UMOWA
Szkoła Tropicieli
w Zamku Kliczków

pdf_download

UMOWA
Szkoła Tropicieli
w Zamku Krasiczyn

pdf_download

UMOWA
Szkoła Tropicieli
w Zamku Czocha

pdf_download

KOLONIE LETNIE - SZKOŁA CZARODZIEJÓW

UMOWA
w Zamku Gniew (I – II turnus)

pdf_download

UMOWA
w Zamku Gniew (III – IV turnus)

pdf_download

UMOWA
w Zamku Czocha

pdf_download

UMOWA
w Zamku Moszna

pdf_download

UMOWA
w Zamku Giżycko

pdf_download

UMOWA
w Zamku Baranów Sandomierski

pdf_download

UMOWA
w Zamku Krasiczyn

pdf_download

UMOWA
w Zamku Golubskim

pdf_download

KOLONIE LETNIE - SZKOŁA TROPICIELI

UMOWA
w Zamku Gniew

pdf_download

UMOWA
w Zamku Kliczków

pdf_download

UMOWA
w Zamku Krasiczyn

pdf_download

KARTA KWALIFIKACYJNA

pdf_download

POZOSTAŁE DOKUMENTY

ANKIETA
DLA RODZICÓW

pdf_download

Druk – specjalna dieta uczestnika

pdf_download

Druk – rezygnacja z udziału

pdf_download

Druk – odbiór uczestnika przez osobę trzecią

pdf

Druk – reklamacja imprezy turystycznej

pdf_download

Druk
dawkowanie leków

pdf_download

STREFA RODZICA

POMAGAMY DZIECIOM

NASZE ZAMKI

QUATRONUM W MEDIACH