PANEL REZERWACJI
Zapisz się na zimowisko i kolonie letnie w Krainie QUATRONUM!
WITAMY W NASZEJ KRAINIE!
Wstąp do Szkoły Czarodziejów, Szkoły Tropicieli i Gwiezdnej Akademii!
 
 
 
Masz pytania? Zadzwoń 728 66 33 23
Napisz! kontakt@szkolaczarodziejow.pl

TUTAJ MOŻESZ DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE!

DRODZY RODZICE! DRODZY UCZESTNICY!

Uwaga! Wypełnienie i wysłanie rezerwacji online nie jest jednoznaczne z zapisaniem dziecka na zimowisko czy kolonie letnie, ale stanowi pierwszy krok, aby tego dokonać!

Zanim wyślesz arkusz rezerwacji online, zapoznaj się z procedurą rekrutacji na niezwykłe zimowiska i kolonie w Krainie Quatronum – w prawej części ekranu oraz ważnymi dokumentami!

ARKUSZ REZERWACJI ONLINE

OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ARKUSZ - RODZIC/PRAWNY OPIEKUN

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

Adres zamieszkania

UCZESTNIK WYPOCZYNKU

Imię i nazwisko uczestnika wypoczynku

Data urodzenia uczestnika wypoczynku

Miejsce urodzenia uczestnika wypoczynku

Wzrost/waga uczestnika wypoczynku - niezbędne do uszycia szaty bądź tuniki na miarę

Rozmiar koszulki - niezbędne do przygotowania specjalnej koszulki Krainy Quatroum

WYBIERAM PONIŻSZY PROGRAM

Semestr zimowy

ZIMOWISKA - SZKOŁA CZARODZIEJÓW:

ZIMOWISKA - SZKOŁA TROPICIELI:

ZIMOWISKA - LIGA QUATRONUM:

ZIMOWISKA - GWIEZDNA AKADEMIA:

KOLONIE LETNIE - SZKOŁA TROPICIELI:

KOLONIE LETNIE - SZKOŁA ILUZJONISTÓW:

KOLONIE LETNIE - GWIEZDNA AKADEMIA:

KOLONIE LETNIE - LIGA CZARODZIEJÓW:

KOLONIE LETNIE - LIGA TROPICIELI:

WYBÓR TRANSPORTU DO I Z MIEJSCA WYPOCZYNKU

Wybieram poniższą opcję transportu do Zamku*:
*-transport organizowany jest z powyższych miast, jeśli zbierze się grupa przynajmniej 10 uczestników.

Wybieram poniższą opcję transportu z Zamku*:
*-transport organizowany jest do powyższych miast, jeśli zbierze się grupa przynajmniej 10 uczestników.

Zaproponuj miasto, z którego mamy zorganizować transport

DANE TELEADRESOWE

Adres do korespondencji (wypełnij, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Adres e-mail (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Wysłanie niniejszej rezerwacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Arkuszu Rezerwacji Online w związku z uczestnictwem mojego dziecka w wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanym przez firmę QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpis do ewidencji Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Śląskiego nr 1016. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania (zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.). Administratorem danych jest QUBUS Group Sp. z o.o., 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.

Procedura zapisu dziecka!

KROK PO KROKU - informacje

1. Wybierz semestr oraz program, który Cię interesuje.

2. Zapoznaj się z dokumentami:
a. Ofertą handlową danego wypoczynku (poniżej), w której znajduje się oficjalna – wiążąca oferta wybranego przez Ciebie programu,
b. Ogólnymi warunkami uczestnictwa (tutaj), w których znajdziesz ważne informacje z punktu widzenia prawa handlowego i turystycznego,
c. Regulaminem imprez turystycznych (tutaj), czyli zbiorem regulaminów, które zawierają zasady bezpiecznego transportu oraz przebywania w miejscu wypoczynku,
d. Umową z informacją o wyborze miejsca transportu oraz ważnymi oświadczeniami dot. udostępniania danych osobowych oraz wizerunku (poniżej),
e. Kartą kwalifikacyjną uczestnika (tutaj), do której należy przede wszystkim wpisać informacje o stanie zdrowia dziecka.

3. Przedyskutuj z dzieckiem zagadnienia poszczególnych dokumentów, które go dotyczą.

4. Jeśli jesteś zdecydowany, wypełnij arkusz rezerwacji online i poczekaj na telefoniczne potwierdzenie rezerwacji.

5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, wszystkie starannie wypełnij! Do biura odeślij jeden egzemplarz umowy oraz kartę kwalifikacyjną.

6. Do 7 dni od wysłania podpisanej przez siebie umowy, wpłać zaliczkę w wysokości 300,00 zł na konto podane w Umowie.

7. Pozostałą wymaganą kwotę wpłać na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

8. Informacje dot. transportu oraz kontaktu z kadrą wypoczynku znajdziesz na stronie najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia danego wypoczynku.

9. Jeśli masz pytania, np. co do specjalnych diet, odbioru uczestnika przez osobę trzecią, warunków ubezpieczenia NW i innych, wejdź koniecznie do działu Strefa dla Rodzica.

DOKUMENTY

ZIMOWISKA 2017

OFERTA HANDLOWA
Szkoła Czarodziejów

pdf_download

OFERTA HANDLOWA
Szkoła Tropicieli

pdf_download

OFERTA HANDLOWA
Liga w Quatronum

pdf_download

UMOWA
Zamek Gniew

pdf_download

UMOWA
Zamek Moszna

pdf_download

UMOWA
Zamek Czocha

pdf_download

UMOWA
Zamek Krasiczyn

pdf_download

UMOWA
Zamek Kliczków

pdf_download

UMOWA
Pałac Witaszyce

pdf_download

KOLONIE LETNIE 2017

OFERTA HANDLOWA

Szkoła Czarodziejów

pdf_download

OFERTA HANDLOWA

Szkoła Tropicieli

pdf_download

OFERTA HANDLOWA

Liga Czarodziejów

pdf_download

UMOWA

Zamek Gniew (I – II turnus)

pdf_download

UMOWA

Zamek Gniew (III – IV turnus)

pdf_download

UMOWA

Zamek Krasiczyn

pdf_download

UMOWA

Zamek Moszna

pdf_download

UMOWA

Zamek Giżycko

pdf_download

UMOWA

Zamek Czocha

pdf_download

UMOWA

Zamek Baranów Sandomierski

pdf_download

UMOWA

Zamek Kliczków

pdf_download

STREFA RODZICA

POMAGAMY DZIECIOM

NASZE ZAMKI

QUATRONUM W MEDIACH