GŁÓWNE DOKUMENTY ORGANIZATORA

Ubezpieczenie NNW dla uczestników

pdf_download

Załącznik do warunków

pdf_download

Ogólne warunki uczestnictwa

pdf_download

Regulamin imprez turystycznych

pdf_download

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW

pdf_download

Informacja o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowej

pdf_download

Ogólne warunki ubezpieczenia KONTYNENTY

pdf_download

Certyfikat udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej AXA

pdf_download

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wypoczynku

pdf_download

WZÓR UMOWY I KARTY KWALIFIKACYJNEJ

pdf_download

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. TURYSTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY

pdf_download

OFERTA HANDLOWA, WZÓR UMOWY ORAZ KARTA KWALIFIKACYJNA

OFERTA HANDLOWA ZIMOWISKO
pdf_download

OFERTA HANDLOWA KOLONIE LETNIE
pdf_download

CENNIK ZIMOWISKO

pdf_download

CENNIK KOLONIE LETNIE

pdf_download

POZOSTAŁE DOKUMENTY

ANKIETA
DLA RODZICÓW

pdf_download

Druk – specjalna dieta uczestnika

pdf_download

Druk – rezygnacja z udziału

pdf_download

Druk – odbiór uczestnika przez osobę trzecią

pdf

Druk – reklamacja imprezy turystycznej

pdf_download

Druk
dawkowanie leków

pdf_download

STREFA RODZICA

POMAGAMY DZIECIOM

NASZE ZAMKI

QUATRONUM W MEDIACH