Panel zgłoszenia online

PANEL ZGŁOSZENIA ONLINE
Zgłoś swoją Szkołę do Konkursu!
PANEL ZGŁOSZENIA ONLINE
Masz pytania? Zadzwoń! 728 66 33 23
 
 
 
Masz pytania? Zadzwoń! 728 66 33 23
Napisz: zrodlamarzen@gmail.com
Termin zgłoszenia: od października 2015 r.
Organizatorzy: QUBUS Institute, QUBUS Travel, www.quatronum.pl, Zamek Moszna, Zamek Kliczków

PANEL ZGŁOSZENIA ONLINE

Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy „Źródła Marzeń – Sources of Dreams” 2016

PRZECZYTAJ, ZANIM WYPEŁNISZ ARKUSZ ZGŁOSZENIA

Wypełnienie zgłoszenia online wymaga potwierdzenia telefonicznego!
Samo wypełnienie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z tym, że Szkoła została zgłoszona do udziału w Konkursie!
Po przesłaniu arkusza zgłoszenia online, skontaktuje się z Państwem koordynator działań edukacyjnych, który potwierdzi zgłoszenie oraz zweryfikuje dane wpisane do arkusza!

ARKUSZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY

OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ARKUSZ - DYREKTOR SZKOŁY/WYZNACZONY NAUCZYCIEL

Imię i nazwisko zgłaszającego Szkołę

numer telefonu zgłaszającego Szkołę - niezbędny do potwierdzenia zgłoszenia

adres e-mail zgłaszającego Szkołę - niezbędny do kontaktu z organizatorem konkursu

Wybierz jedno z pól: "Pierwsze zgłoszenie", gdy arkusz jest wypełniany po raz pierwszy, lub "Zmiana zgłoszenia", gdy zaistniała potrzeba aktualizacji danych wpisanych we wcześniejszym zgłoszeniu.

NAZWA I ADRES ZGŁASZANEJ SZKOŁY

Nazwa zgłaszanej Szkoły

Adres zgłaszanej Szkoły

Numer telefonu do zgłaszanej Szkoły

ZGŁOSZENIE SZKOŁY W KATEGORII

Liczba uczniów biorących udział w Konkursie w kategorii wiekowej I - zakres tematyczny: literatura J. K. Rolling

Liczba uczniów biorących udział w Konkursie w kategorii wiekowej I - zakres tematyczny: literatura J. Flanagana

Liczba uczniów biorących udział w Konkursie w kategorii wiekowej II - zakres tematyczny: literatura J. R. R. Tolkiena

DANE DO FAKTURY

Nazwa instytucji

Adres instytucji

Numer NIP instytucji

Wysłanie niniejszego zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu i protokole z I etapu w związku z uczestnictwem w I Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy organizowanym przez IDN QUBUS Institute z siedzibą w Katowicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania (zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.). Administratorem danych jest QUBUS Group Sp. z o.o., 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.
opiekuna).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pełny regulamin konkursu z załącznikami

pdf_download

Załącznik nr 1 – zgłoszenie szkoły

pdf_download

Załącznik nr 2 – protokół z I etapu

pdf_download

Załącznik nr 3 – zgoda rodzica

pdf_download

REGULAMIN KONKURSU

Zapoznaj się z regulaminem Konkursu!