PANEL REZERWACJI
Zapisz się na zimowisko i kolonie letnie w Krainie QUATRONUM!
WITAMY W NASZEJ KRAINIE!
Wstąp do Szkoły Czarodziejów, Szkoły Tropicieli i Gwiezdnej Akademii!
 
 
 
Masz pytania? Zadzwoń 728 66 33 23
Napisz! kontakt@szkolaczarodziejow.pl

TUTAJ MOŻESZ DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE!

DRODZY RODZICE! DRODZY UCZESTNICY!

Uwaga! Wypełnienie i wysłanie rezerwacji online nie jest jednoznaczne z zapisaniem dziecka na zimowisko czy kolonie letnie, ale stanowi pierwszy krok, aby tego dokonać!

Zanim wyślesz arkusz rezerwacji online, zapoznaj się z procedurą rekrutacji na niezwykłe zimowiska i kolonie w Krainie Quatronum – w prawej części ekranu oraz ważnymi dokumentami!

Procedura zapisu dziecka!

KROK PO KROKU - informacje

1. Wybierz semestr oraz program, który Cię interesuje.

2. Zapoznaj się z dokumentami:
a. Ofertą handlową danego wypoczynku (poniżej), w której znajduje się oficjalna – wiążąca oferta wybranego przez Ciebie programu,
b. Ogólnymi warunkami uczestnictwa (tutaj), w których znajdziesz ważne informacje z punktu widzenia prawa handlowego i turystycznego,
c. Regulaminem imprez turystycznych (tutaj), czyli zbiorem regulaminów, które zawierają zasady bezpiecznego transportu oraz przebywania w miejscu wypoczynku,
d. Umową z informacją o wyborze miejsca transportu oraz ważnymi oświadczeniami dot. udostępniania danych osobowych oraz wizerunku (poniżej),
e. Kartą kwalifikacyjną uczestnika (poniżej), do której należy przede wszystkim wpisać informacje o stanie zdrowia dziecka.

3. Przedyskutuj z dzieckiem zagadnienia poszczególnych dokumentów, które go dotyczą.

4. Jeśli jesteś zdecydowany, wypełnij arkusz rezerwacji online i poczekaj na telefoniczne potwierdzenie rezerwacji.

5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, wszystkie starannie wypełnij! Do biura odeślij jeden egzemplarz umowy oraz kartę kwalifikacyjną.

6. Do 7 dni od wysłania podpisanej przez siebie umowy, wpłać zaliczkę w wysokości 300,00 zł na konto podane w Umowie.

7. Pozostałą wymaganą kwotę wpłać na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

8. Informacje dot. transportu oraz kontaktu z kadrą wypoczynku znajdziesz na stronie najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia danego wypoczynku.

9. Jeśli masz pytania, np. co do specjalnych diet, odbioru uczestnika przez osobę trzecią, warunków ubezpieczenia NW i innych, wejdź koniecznie do działu Strefa dla Rodzica.

DOKUMENTY

ZIMOWISKA 2018

OFERTA HANDLOWA ZIMA
pdf_download

WZÓR UMOWY i KARTY KWALIFIKACYJNEJ
pdf_download

OFERTA HANDLOWA LATO
pdf_download

AKTUALNY STAN ZAJĘTYCH MIEJSC, WYRAŻONY W %

ZIMOWISKA

KOLONIE LETNIE

Szkoła Czarodziejów w Zamku Gniew: 25.06 - 06.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Gniew: 09.07 - 20.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów i Iluzjonistów w Zamku Gniew: 23.07 - 03.08.2018 100%
Starcie Tytanów w Zamku Gniew: 20.08 - 31.08.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Baranów Sandomierski: 25.06 - 06.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Baranów Sandomierski: 09.07 - 20.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Krasiczyn: 16.07 - 27.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Krasiczyn: 30.07 - 10.08.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Moszna: 02.07 - 13.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Moszna: 16.07 - 27.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Moszna: 30.07 - 10.08.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Moszna: 13.08 - 24.08.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Giżycko: 02.07 - 13.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Giżycko: 16.07 - 27.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Golubskim: 16.07 - 27.07.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Golubskim: 13.08 - 24.08.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Czocha: 30.07 - 10.08.2018 100%
Szkoła Czarodziejów w Zamku Czocha: 13.08 - 24.08.2018 100%

PANEL REZERWACJI

Obowiązuje tylko REZERWACJA TELEFONICZNA, aby dowiedzieć się szczegółów zadzwoń – 728 663 323.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W PAŁACU WITASZYCE NA PROGRAMIE GWIEZDNEJ AKADEMII!

Wybierz szkołę:

OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ARKUSZ - RODZIC/PRAWNY OPIEKUN

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

Adres zamieszkania

UCZESTNIK WYPOCZYNKU

Imię i nazwisko uczestnika wypoczynku

Data urodzenia uczestnika wypoczynku

Miejsce urodzenia uczestnika wypoczynku

Wzrost/waga uczestnika wypoczynku - niezbędne do uszycia szaty bądź tuniki na miarę

Rozmiar koszulki - niezbędne do przygotowania specjalnej koszulki Krainy Quatroum

WYBIERAM SEMESTR

Wybierz semestr:

Szkoła Czarodziejów:

Liga Czarodziejów:

Szkoła Czarodziejów:

Liga Czarodziejów:

Szkoła Iluzjonistów:

Starcie Tytanów:

Aby zarezerwować wybrany program należy przejść na stronę Szkoły Tropicieli, link poniżej:

Aby zarezerwować wybrany program należy przejść na stronę Gwiezdnej Akademii, link poniżej:

Obowiązuje tylko REZERWACJA TELEFONICZNA, aby dowiedzieć się szczegółów zadzwoń - 728 663 323.

Zapraszamy we wrześniu 2018!

DANE TELEADRESOWE

Adres do korespondencji (wypełnij, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Adres e-mail (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Potwierdź wybrany program, zamek i termin:

Wysłanie niniejszej rezerwacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Arkuszu Rezerwacji Online w związku z uczestnictwem mojego dziecka w wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanym przez firmę QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpis do ewidencji Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Śląskiego nr 1016. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania (zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.). Administratorem danych jest QUBUS Group Sp. z o.o., 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.

STREFA RODZICA

POMAGAMY DZIECIOM

NASZE ZAMKI

QUATRONUM W MEDIACH