test

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W PAŁACU WITASZYCE NA PROGRAMIE GWIEZDNEJ AKADEMII!

Wybierz szkołę:

OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ARKUSZ - RODZIC/PRAWNY OPIEKUN

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

Adres zamieszkania

UCZESTNIK WYPOCZYNKU

Imię i nazwisko uczestnika wypoczynku

Data urodzenia uczestnika wypoczynku

Miejsce urodzenia uczestnika wypoczynku

Wzrost/waga uczestnika wypoczynku - niezbędne do uszycia szaty bądź tuniki na miarę

Rozmiar koszulki - niezbędne do przygotowania specjalnej koszulki Krainy Quatroum

WYBIERAM SEMESTR

Wybierz semestr:

Szkoła Czarodziejów:

Liga Czarodziejów:

Szkoła Czarodziejów:

Liga Czarodziejów:

Szkoła Iluzjonistów:

Starcie Tytanów:

Aby zarezerwować wybrany program należy przejść na stronę Szkoły Tropicieli, link poniżej:

Aby zarezerwować wybrany program należy przejść na stronę Gwiezdnej Akademii, link poniżej:

Obowiązuje tylko REZERWACJA TELEFONICZNA, aby dowiedzieć się szczegółów zadzwoń - 728 663 323.

Zapraszamy we wrześniu 2018!

DANE TELEADRESOWE

Adres do korespondencji (wypełnij, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Adres e-mail (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Potwierdź wybrany program, zamek i termin:

Wysłanie niniejszej rezerwacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Arkuszu Rezerwacji Online w związku z uczestnictwem mojego dziecka w wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanym przez firmę QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpis do ewidencji Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Śląskiego nr 1016. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania (zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.). Administratorem danych jest QUBUS Group Sp. z o.o., 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów.